Công cụ và phụ kiện

Bộ ghép điện

Bộ giảm nhiệt điện

Tee bằng điện

Nắp kết thúc điện phân

Butt fusion flange

Butt fusion tee

Điện yên thẳng

Yên xe điện

Yên xe điện

Khuỷu tay điện

Khuỷu tay điện

Mặt bích EF

Máy kiểm tra bơm

Công cụ bóp tắt

Loại bỏ hạt

Ống giữ

Máy cắt ống PE

Công cụ bóp tắt

Công cụ ống PE

Máy cắt ống PE