Máy hàn ống PE bằng tay

  • SHY200 Manual Operation Hdpe Pipe Welding Machine

    Máy hàn ống hdpe vận hành bằng tay SHY200

    Máy hàn ống bằng tay thường phạm vi hàn từ DN50mm đến DN160mm hoặc DN63mm đến DN200mm.Nếu ống có đường kính lớn hơn thì điều khiển cứng bằng thao tác thủ công.Một hướng dẫn sử dụng máy hàn ống HDPE yêu cầu người vận hành có kinh nghiệm tốt, vì hầu hết các công việc cần kinh nghiệm.